விசித்திரப் பழக்கங்களும் இன்பங்களும்

நானும் என் மனைவியும் ஓத்து முடித்த பின் சில நாட்களில் அவளுக்கு உச்சம் கிடைக்க வில்லை என்றால் தன்னுடைய கூதியை என்னுடைய நாக்கால் நக்கி விடச் சொல்வாள். இப்படி அவளுடைய கூதியை நக்கும்போது ஒரு நாள், ஒரு வித்தியாசமான் கரிப்புச் சுவையைக் கண்டேன். அது மிகவும் நன்றாக வேறு இருந்தது. அவளிடமே இது பற்றிக் கேட்டேன். “என்ன இன்று உன் கூதி நீர் கரிப்பாக இருந்தது. ரொம்ப சுவையாகவும் இருந்ததே? என்ன ஆச்சு?”

விசித்திரப் பழக்கங்களும் இன்பங்களும் – 3

மூச்சா விட்டவாறே பாட்டிலை எடுத்து அதைல் மிச்ச Tamil Sex Stories மூச்சாவை விட்டனர். இப்போது பாடிலில் பீர் போன்ற மஞ்சளில் என் கஞ்சியும் எங்கள் மூவரின் மூச்சாவும் நிரம்பிய பொன்னிற அமிர்தம் காட்சி யளித்தது.

விசித்திரப் பழக்கங்களும் இன்பங்களும் – 2

எனக்கு எதைக் குடித்தாலும் அதில் கொஞ்சம் என் Tamil Sex Stories மூத்திரத்தைப் பிடித்துக் கலந்து குடிக்கும் பழக்கம் உண்டு. இதனால் கிடைத்த எதிர் வீட்டு மாலாவின் நட்பும் அதனால் கிடைத்த சுகமும்தான் இந்தக் கதை.

விசித்திரப் பழக்கங்களும் இன்பங்களும் – 1

எனக்கு எதைக் குடித்தாலும் அதில் கொஞ்சம் என் Tamil Kamakathaikal மூத்திரத்தைப் பிடித்துக் கலந்து குடிக்கும் பழக்கம் உண்டு. இதனால் கிடைத்த எதிர் வீட்டு மாலாவின் நட்பும் அதனால் கிடைத்த சுகமும்தான் இந்தக் கதை.

Scroll To Top